Úvodní stránka Podmínky zpracování osobních údajů - formulář

Podmínky zpracování osobních údajů - formulář

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost Jiří Tulach - LevneAlarmy.cz provádí zpracování Vašich osobních údajů,

abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

1.        TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Jiří Tulach - LevnéAlarmy.cz se sídlem Slunečná 526, Velká Polom identifikační číslo: 66947421, (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování LevnéAlarmy.cz, K Turkovu 3286/3, Ostrava, 72300, adresa elektronické pošty info@levnealarmy.cz, telefon 777940744.

1.3.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.       PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.Účelem zpracování Vašich osobních údajů je odpověď na Váš dotaz z formuláře.

3.2.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.